?

Log in

No account? Create an account
Хустський замок. Новий рік - Умка [entries|archive|friends|userinfo]
Умка

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Хустський замок. Новий рік [Jan. 4th, 2012|04:40 pm]
Умка
[Tags|, ]


Руїни Хустського замку 11-16 століття

Новий рік наша маленька компанія зустріла на станції Сянки. На відміну від дощового Львова, в Сянках снігу було багато. І тільки думка про те, що тут проходить один потяг на добу зупинило від ідеї вийти з поїзда тутже )


В Хуст ми приїхали в 7 ранку 1 січня. Місто спало. Не спали лише ми і таксисти )

Попивши кави, поблукавши в ранкових сумерках, знайшли стежку до замку і попрямували. Компанію складали місцеві собаки.Внизу було болото і слякоть, а от руїни добряче засніжило:
Вдень виявилось, що "нашу" електричку відмінили, довелось їхати в Берегово автобусом. В Берегово було, як завжди, прекрасно ) До речі, поселились ми на спортбазі Закарпаття по ціні 50 грн/особа. І це зі сніданком :)

Більше фото нема )

А ви як зустріли Новий рік?
linkReply

Comments:
[User Picture]From: umchenia
2012-01-05 11:42 am (UTC)
І як в Хотині зимою?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rainy_lily
2012-01-05 12:03 pm (UTC)
минулої зими було класно, сніжно дуже) хоча, судячи з фоток, коли там зелено - гарніше)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: umchenia
2012-01-05 12:09 pm (UTC)
Мені щось в Хотині не щастить, то дощі і болото, то кон"юнктивіт і хочеться дощу і болота, лиш би сонце очі не різало
(Reply) (Parent) (Thread)