?

Log in

No account? Create an account
Умка [entries|archive|friends|userinfo]
Умка

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Загреб [Sep. 11th, 2012|04:53 pm]
Умка
[Tags|, ]

IMG_4989

"Ха-ха, Ідіот", - подумала я, "треба сфоткати"
"Ідіотка! Я фотоапарат на лавочці забула!
Далі люди з навколишніх кафешок здивовано слухали мій тупіт, поки я шукала свою лавочку. Фотоапарат чекав там цілий і неушкоджений )
Тому Ідіота я таки сфоткала, на пам’ять :)

А решту вражень про Загреб читайте тут
linkReply

Comments:
[User Picture]From: green_carrot
2012-09-11 02:45 pm (UTC)
Це карма. Як тільки ти виїздиш в Європу - ти забуваєш фотік на лавочках гггг
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: umchenia
2012-09-11 03:44 pm (UTC)
Я вже навіть починаю в це вірити )
Але замєть, фотік досі зі мною, а бігати - то для здоров’я корисно
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: umchenia
2012-09-12 09:22 am (UTC)
Дякую! Місто справді класне )
(Reply) (Parent) (Thread)