?

Log in

No account? Create an account
Умка [entries|archive|friends|userinfo]
Умка

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

На північ! [Oct. 9th, 2012|01:28 pm]
Умка
[Tags|, ]

Шість міст, ніч в поїзді, дві ночі в готелях і ще дві ночі в автобусах - це все для того, щоб побачити Гданськ :) Попутно ще побачили Вроцлав, Познань, Варшаву, Краків і Перемишль :))

IMG_5514
Нічний Гданськ

IMG_5529
Ранкова Варшава

Більше фото і трохи тексту ТУТ
linkReply

Comments:
[User Picture]From: green_carrot
2012-10-09 10:40 am (UTC)
Куйдич, от як в тебе получаються такі карасіві фотки вночі та на світанку?
Тепере в Гданськ захотілось :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: umchenia
2012-10-09 11:03 am (UTC)
На світанку фотки завжди хороші ) От тільки вставати тяжко
А вночі - найти зручну опору замість штатива і вуаля )
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lototska
2012-10-09 11:20 am (UTC)
ми жи ш не шутілі - Гданськ луччє всякого Осла)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: green_carrot
2012-10-09 11:25 am (UTC)
Це відносно. В Осло ж ви так і не побували, зщоб мати можливість порівнювати :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lototska
2012-10-09 11:26 am (UTC)
))))) ну наразі істино таке) доживем до Осла....
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lototska
2012-10-09 11:14 am (UTC)
це вночі ти з мосту фоткала?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: umchenia
2012-10-09 11:18 am (UTC)
ага
(Reply) (Parent) (Thread)