?

Log in

No account? Create an account
Умка [entries|archive|friends|userinfo]
Умка

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Закинута вілла на Майорці [Dec. 22nd, 2013|11:42 pm]
Умка
[Tags|, , , ]

IMG_4388

Діло відбувалось давно, ще в травні минулого року, але згадалось щось зараз.

Зупинились ми тоді в милому апарт-готелі десь на задворках Алькудьї. Поряд розташувався місцевий "Бурячок" з апельсинами по 40 центів за кіло, а в акурат навпроти закинута хатка.

Тож одного погожого ранку ми з Сюзькою вибрались туди на фотосесію полюбуватись на котиків.

Подробиці пам'ятаю смутно, якщо чесно. Але кіт нам провів достойну екскурсію :) Десь на території никався ще один, але його на фотках я не знайшла

IMG_4412
Вхідні ворота

IMG_4387


IMG_4389

IMG_4395

IMG_4404

IMG_4407

IMG_4408

IMG_4392

IMG_4411

IMG_4406


linkReply

Comments:
[User Picture]From: green_carrot
2013-12-22 10:20 pm (UTC)
Треба було захоплювати і лишатись там жити :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: umchenia
2013-12-22 10:25 pm (UTC)
Так виглядало, що там вже хтось жив. Може і не жив, але бухав періодично
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: m_tsyganov
2015-02-24 02:50 am (UTC)

С днем варенья!

Наша орхидея
(Reply) (Thread)